Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Lady Day (April 7, 1915 – July 17, 1959)
Χωρίς άλλα λόγια...


Δεν υπάρχουν σχόλια: